Leerpunt OnLine

De interactieve online leeromgeving van Zwaartepunt  Leerpunt OnLine (LOL) staat LIVE vanaf september 2021. Deelnemers zijn erg enthousiast over de combinatie Online en Praktijk!

We bieden komend najaar de  Opleiding ergocoach Zorg Online en Praktijk  aan. Deze twee groepen zijn al vol, in het voorjaar van 2025 starten we weer met een nieuwe groep! De start online is op 5 februari 2025.

Deze training bestaat uit 5 periodes in LOL met theorie, opdrachten en leuke Quizzen, al het geleerde wordt vervolgens tijdens de 4 praktijkdagen praktisch toegepast (=blended learning). Zie voorlopig overzicht.

Ook wordt deze opleiding in-company gegeven.
Wilt u meer weten? 
Vraag dan informatie aan via ons contactformulier.