Nederlandse Stichting Over Gewicht

Erg blij zijn we met onze partner, Nederlandse Stichting Over Gewicht. Door intensieve jarenlange samenwerking zijn we in staat steeds meer kennis en vaardigheden te verzamelen aangaande verzorgen, verplaatsen en tillen van mensen met obesitas. Vervolgens dragen we dit met veel overgave weer uit in ons aanbod aan scholingen rondom obesitas. De bejegening van de mens met overgewicht is een thema dat ook steeds weer terugkeert en hiermee hopen we een steentje bij te dragen aan een positievere houding ten opzichte van mensen met obesitas.

Veel leren we van de verhalen van ervaringsdeskundigen maar ook van onze XL modellen die samen met ons workshops en seminars neer zetten rondom de problemen die spelen bij obesitas. Het maakt dat Morbide obesitas steeds meer erkend wordt als een ziektebeeld.

Momenteel zijn we naast het huidige seminar en de tweedaagse specialisatie obesitas drukdoende om vervolgtrainingen te creëren.
Meer informatie over de Stichting Over Gewicht Nederland? Kijk dan op: Nederlandse Stichting Over Gewicht
Obesitas Vereniging01
Obesitas Vereniging02