Kwalificaties

CRKBO 
Zwaartepunt staat geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) Zie Register CRKBO, Zwaartepunt. Over het opleidings- en trainingsaanbod van Zwaartepunt hoeft géén BTW meer afgedragen te worden.
CRKBO
In het register van de CRKBO worden alleen onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Voorafgaand aan de opname in dit register heeft Zwaartepunt een intensieve audit moeten ondergaan. Deze audit is mede gebaseerd op de gedragscode van de NRTO, de brancheorganisatie voor training en opleiding, en de VOI, de Vereniging voor Opleidingsinstituten voor Informatica. In deze codes worden onder andere de kwaliteitseisen gesteld met betrekking tot onze zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. 

Branche erkenningen
De branche erkenningen van V&V-, ziekenhuis-, GGZ- en GHZ sector zijn verkregen als gevolg van ESF aanvragen.