Communicatie en coachingsvaardigheden

Communicatieve Basisvaardigheden (kunnen en weten)
In de training Communicatieve Basisvaardigheden leert de deelnemer op een heldere manier gesprekken te voeren, waarbij er geoefend wordt aan de hand van voorbeelden. Op een methodische manier wordt communicatief gedrag geoefend, waarbij de deelnemers elkaar vanuit een veilige sfeer feedback geven. Thema's zijn luisteren, samenvatten en doorvragen (LSD), feedback en lastige gesprekken. 
Folder »

Communicatie, Uitpluizen met TOPOI (kunnen, weten en willen)

In deze training wordt een door de deelnemer zelf ingebrachte casus over een communicatieprobleem als het ware "uitgeplozen": wat gebeurde er nou precies in dit voorbeeld? Welke taal wordt er gesproken, hoe kijk jij tegen de ander aan en vice versa? Wat voor invloed heeft de organisatie waarin de communicatie plaatsvindt en hoe gaan we om met elkaars inzet? Door met elkaar te reflecteren worden de verschillende aspecten van het communicatieprobleem belicht waardoor er andere ingangen ontstaan om het probleem op te lossen en het inzicht in de communicatie vergroot wordt. 
Folder »

Training leren geven met de leercirkel van Kolb middels creatieve werkvormen
(kunnen en weten)

Middels deze training vergroot je als trainer het inzicht in de voorkeursleerstijlen volgens Kolb van je cursisten. Je leert hoe je creatieve didactische werkvormen kunt gebruiken die aansluiten op deze leerstijlen. Uitgangspunt is de eigen leervraag van de cursist. Centraal staan kennis en ervaring opdoen over / met didactische vaardigheden en creatieve werkvormen, zelf een voorbereide cursus geven waarbij je elkaar feedback geeft aan de hand van persoonlijke leerdoelen. 
Folder »

Coachen met NLP (kunnen en weten)
Om als coach betere resultaten te bereiken kun je gebruik maken van Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP). NLP geeft veel handreikingen om te werken aan effectieve communicatie en gedragsverandering. In deze module worden deze technieken nader besproken en praktisch geoefend. 
Folder »

Motiverend coachen (kunnen, weten en willen)
Hoe motiveer ik mijn teamgenoten om gedrag en/of (werk)houding te veranderen? Dit is een vraag die veel (ergo) coaches bezig houdt. In deze training staan we stil bij motivatie: wat motiveert jou en wat niet? Wat heb je nodig voordat je kunt veranderen? Hoe maak je het probleem, wat ligt ten grondslag aan de behoefte om te veranderen, helder? We gaan oefenen met motiverende gespreksvoering aan de hand van ingebrachte casussen, waarbij het geven van feedback en reflecteren met en op elkaar centraal staan.
Folder » 

Onderhandelingsvaardigheden voor verzorgenden (kunnen en weten)
Een ervaringsgerichte training waarin deelnemers leren te onderhandelen in gesprek met de cliënt, zonder de zorgvraag van de cliënt uit het oog te verliezen.

Schriftelijke vaardigheidstraining (kunnen en weten)

Hoe noteer ik nu wat ik zie en wat er gebeurd is op een objectieve professionele wijze? In deze training wordt stil gestaan bij hoe je nu rapporteert en wat er anders kan.

Thema's
  • Verschillen in communicatie in verschillende functies 
  • Referentiekaders 
  • Communicatiestructuren en communicatielijnen 
  • Verschillende soorten gesprekken kunnen voeren 
  • Verschillende soorten ruis 
Wilt u meer weten? 
Vraag dan informatie aan via ons contactformulier.