Opleiding specialisatie obesitas

De 2-daagse opleiding specialisatie obesitas is bedoeld voor ergocoaches, Arbo coördinatoren, verpleegkundigen, oefentherapeuten, fysiotherapeuten en ergotherapeuten die het seminar Begeleiden, Verplaatsen en Tillen van Obese patiënten al gevolgd hebben en zich verder willen specialiseren. Max. aantal deelnemers is 8 waardoor er veel ruimte is voor uitwisseling, individuele vragen en praktisch oefenen. We werken samen met XL modellen/ ervaringsdeskundigen, de Stichting Overgewicht Nederland en de Nederlandse Obesitas Vereniging.

Weet u hoeveel obese cliënten uw organisatie in huis heeft? Wat is er nodig aan hulpmiddelen, kennis en vaardigheden voor kwalitatieve zorg van obese patiënten en hoe staat u ervoor? Is de zorg arbotechnisch verantwoord voor zorgverleners? Hoe ver staat het met beleid rondom obese patiënten binnen uw organisatie? We gaan hiermee aan de slag. Naast het bespreken van voorbeelden van beleid, voorwaarden en stroomdiagrammen bij opname patiënt, staat ook casuïstiek en veel praktisch oefenen op de voorgrond.  
   
Data waarop ingeschreven kan worden:
  • 20 mei (dag 1) en 17 juni 2025 (dag 2)
Meer informatie over de opleiding specialisatie obesitas die start op 20 mei 2025?
Download brochure

Er kan overigens ook gekozen worden voor een op maat traject van één of meerdere studiedagen met een eigen gekozen thema.

Deze opleiding is geaccrediteerd voor fysiotherapeuten KNGF (12 punten), voor paramedici (ADAP ergotherapeuten en oefentherapeuten) 11 punten en verzorgenden en verplegenden (12 punten) in het kwaliteitsregister V&V.

Seminar Begeleiden, Verplaatsen en Tillen van Obese patiënten
Heeft u het seminar Begeleiden, Verplaatsen en Tillen van Obese patiënten nog niet gevolgd? Bekijk meer informatie.