Opleiding specialisatie obesitas

Deze 2-daagse opleiding is bedoeld voor ergocoaches, Arbo coördinatoren, verpleegkundigen, oefentherapeuten, fysiotherapeuten en ergotherapeuten, die het seminar Begeleiden, Verplaatsen en Tillen van Obese patiënten al gevolgd hebben en zich verder willen specialiseren. Max. aantal deelnemers is 8 waardoor veel ruimte voor uitwisseling, individuele vragen en praktisch oefenen. We werken samen met XL modellen, de Stichting Overgewicht Nederland en de Nederlandse Obesitas Vereniging.

Weet u hoeveel obese cliënten uw organisatie in huis heeft? Wat is er nodig aan hulpmiddelen, kennis en vaardigheden voor kwalitatieve zorg van obese patiënten en hoe staat u ervoor? Is de zorg arbotechnisch verantwoord voor zorgverleners? Hoe ver staat het met beleid rondom obese patiënten binnen uw organisatie? We gaan hiermee aan de slag. Naast bespreken van voorbeelden van beleid, voorwaarden en stroomdiagrammen bij opname patiënt, staat ook casuïstiek en veel praktisch oefenen op de voorgrond.  
   
Data voor 2022

Opleiding start 9 november 2022 (dag 1) en 13 december 2022 (dag 2) 

Opleiding start 10 mei 2023 (dag 1) en 6 juni 2023 (dag 2) 

Er kan overigens ook gekozen worden voor een op maat traject van één of meerdere studiedagen met een eigen gekozen thema. 

Deze opleiding is geaccrediteerd voor fysiotherapeuten (18 punten), voor paramedici (ergotherapeuten en oefentherapeuten) 11 punten en verzorgenden en verplegenden (12 punten).

Wilt u meer weten? 
Vraag dan informatie aan via ons contactformulier.