Begeleiden Beleid rondom obesitas


Onder begeleiding van Zwaartepunt wordt samen met de organisatie gewerkt naar beleid rondom obesitas. De eerste dag bestaat uit kennis vergroten rondom obesitas. Deelnemers zijn de groep medewerkers die beleid gaan vormen rondom obesitas. De belangrijkste items komen aan de orde op beleidsniveau. Er wordt gebrainstormd en bedacht hoe beleid kan aansluiten op eigen visie en missie. Uiteindelijk worden er actiepunten geformuleerd die tot een concept beleid gaan leiden.

In een laatste dagdeel wordt het concept beleid kritisch doorgewerkt en de laatste puntjes op de i gezet.