Zorg

1. Zorgverlener
2. Opleiding tot ergocoach zorg
3. Trainer ergocoach 

1. Zorgverlener

Cursussen Begeleiden, Verplaatsen en Tillen (BVT) (kunnen en weten)
In deze cursussen leert de deelnemer de basis om op een cliëntgerichte én ergonomisch verantwoorde wijze zorg te verlenen. Er wordt vooral praktisch gewerkt uitgaande van de haptonomische principes. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan een dynamische werkhouding. De Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting Zorg worden interactief besproken aan de hand van praktijksituaties en oefeningen.

De cursussen kunnen ook op maat gegeven worden. Er wordt dan een analyse van de werkplek gemaakt. De specifieke verplaats- en tiltechnieken en adviezen, gericht op de cliënten van de afdeling, worden geoefend.

In de vervolgcursus BVT kunnen verschillende technieken op vraag aan de orde komen. Door het begeleiden, verplaatsen en tillen onder de aandacht te houden wordt de continuïteit gewaarborgd. 

Per dagdeel krijgen Verpleegkundigen en verzorgenden 3 accreditatiepunten.

Aanbod
Basiscursus BVT Zorg

Thema's
 • Fysieke belasting en dagelijkse zorgactiviteiten 
 • Haptonomisch benaderen en begeleiden 
 • Haptonomische verplaats- en tiltechnieken op maat 
 • Certificaattraining actieve stalift/passieve tillift /plafondlift 
 • De valgevaarlijke cliënt 
 • Vraaggestuurde cursussen 

2. Opleiding tot ergocoach zorg (kunnen, weten en willen)

Tijdens de opleidingen tot Ergocoach Zorg worden de kennis en vaardigheden aangereikt om teams op de werkplek te kunnen coachen in een ergonomische én haptonomische manier van werken, waarbij de cliënt optimaal wordt betrokken en geactiveerd. Ook is er veel aandacht voor implementatie en borging binnen de organisatie.

Middels opdrachten leert de deelnemer de verworven inzichten en vaardigheden over te brengen aan anderen en te coachen. Theorie wordt praktisch toegepast en vertaald naar de eigen werkplek. Op einde van de opleiding is de analyse fysieke belasting en het Plan van aanpak van een werkplek klaar!

Modulen

Haptonomisch Benaderen en Begeleiden
Ergonomie
Haptonomische Verplaats- en Tiltechnieken
Basis Communicatie en Coachen
Analyseren
Casuïstiek

De competenties van de opleiding komt grotendeels overeen met het ergocoach paspoort van Gezond en Zeker.

Aanbod

opleiding tot Ergocoach Zorg:   6 praktijkdagen

Vraag informatie aan via contactformulier

opleiding tot Ergocoach Zorg LOL:   4 praktijkdagen  en theorie in LeerpuntOnLine (LOL) van Zwaartepunt.

2021

6 september 2021, Start vierdaagse blended learning opleiding tot Ergocoach Zorg LOL . Op basis van individuele inschrijving informatie 
Vraag nadere informatie aan via contactformulier.


Accreditatie

De opleiding tot Ergocoach Zorg is geaccrediteerd voor V&V (36 punten) en voor de paramedici ergotherapeuten en oefentherapeuten(42 punten). Hierbij is het ook mogelijk om per dagdeel accreditatiepunten ter verkrijgen.

De modules 1 Benaderen en Begeleiden en module 3 Begeleiden, Verplaatsen en Tillen zijn beide voor 6 punten in het beroepsgerelateerde Vrij deel KRF NL geaccrediteerd, 12 punten voor 2 dagen.

Thema's voor workshops en op maat trainingen ergocaoches
 • Motiverend coachen 
 • Vraaggestuurde trainingen 
 • Didactiek & ADL (of ander thema) 
 • Haptonomisch begeleiden en benaderen 
 • Tilliftcertificering en toetsing, incl. toetsingsformulier
 • Verdieping haptonomie; houding en dynamisch bewegen, incl document zelf evaluatie Houding en beweging
 • (Nieuwe)Transfertechnieken & hulpmiddelen op haptonomische basis 
 • Praktijkrichtlijnen en ergonomie in de praktijk 
 • Rol van de ergocoach 
 • Analyseren m.b.v. meetinstumenten
 • Transferprotocol op maat 
 • Ergonomisch huishouden 

3. Trainer Ergocoach (kunnen, weten en willen)

Zwaartepunt heeft een train-de-trainer opleiding ontwikkeld waarin de volgende modulen worden aangeboden
 1. Haptonomisch Benaderen & Begeleiden 
 2. Didactiek 
 3. Ergonomie 
 4. Coachen van ergocoaches 
 5. Aanleren van BVT-technieken 
 6. Analyse (organisatie breed) en casuïstiek 
 7. kwaliteitsbewaking en borging 
Naast deze modulen is er veel aandacht voor didactische vaardigheden en leervragen van de deelnemers. 
Wilt u meer weten? 
Vraag dan informatie aan via ons contactformulier.