Zorg en ergocoach

1. Zorgverlener
2. Opleiding tot Ergocoach zorg Online en Praktijk
3. Trainer Ergocoach 

1. Zorgverlener

Cursussen Begeleiden, Verplaatsen en Tillen (BVT) (kunnen en weten)

In de Basiscursus BVT  leert de deelnemer de basis om op een cliëntgerichte én ergonomisch verantwoorde wijze zorg te verlenen. Er wordt vooral praktisch gewerkt uitgaande van de haptonomische principes. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de dynamische houding en beweging. En het interactief werken met de cliënt! 
De Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting Zorg worden duidelijk gemaakt door middel van praktische werkvormen. De basisbeweging staan/zitten en omrollen in bed wordt geoefend. De zelfevaluatie Houding en beweging wordt als vorm van zelfreflectie ingevuld.

In de  Cursus BVT op maat wordt bij voorkeur samen met de ergocoach van de afdeling verzorgd. Er wordt een analyse van de werkplek gemaakt door de ergocoach (of de docent van Zwaartepunt). Hierbij vullen de medewerkers van 1 werkplek de Vragenlijst Fysieke belasting in en worden knelpunten en acties in het plan van aanpak verwerkt door de ergocoach. De specifieke verplaats- en tiltechnieken en adviezen, gericht op de cliënten van de afdeling, worden geoefend en waar nodig besproken. Hier bij wordt steeds teruggepakt op de basis die gelegd is tijdens de basiscursus BVT. De zelfevaluatie Houding en beweging wordt opnieuw ingevuld

De  Basiscursus BVT en transfertechnieken  bestaat uit een dagdeel basiscursus BVT en een 2e dagdeel met de transfertechnieken en handelingen die de deelnemers willen oefenen.

In bovenstaande informatiefolders vindt u de accreditatiepunten per beroepsgroep omschreven.

2. Opleiding tot Ergocoach Zorg Online en Praktijk (kunnen, weten en willen)

Tijdens de opleiding tot Ergocoach Zorg Online en Praktijk  worden de kennis en vaardigheden aangereikt om teams op de werkplek te kunnen coachen in een ergonomische én haptonomische manier van werken. Hierbij wordt de cliënt optimaal betrokken en geactiveerd. Ook is er veel aandacht voor analyse, plan van aanpak, implementatie en borging van aanpak fysieke belasting binnen de organisatie.  

Middels opdrachten leert de deelnemer de verworven inzichten en vaardigheden over te brengen aan anderen en deze vervolgens te coachen. Theorie wordt praktisch toegepast en vertaald naar de eigen werkplek. Op einde van de opleiding is de analyse fysieke belasting en het Plan van aanpak van een werkplek klaar, "inspectie proof"!

Modulen
 1. Benaderen en Begeleiden
 2. Ergonomie
 3. Verplaats- en Tiltechnieken
 4. Analyseren
 5. Casus gericht werken
 6. Basis Communicatie en Coachen

Aanbod

Opleiding tot Ergocoach Zorg Online en Praktijk : 4 praktijkdagen en theorie in LeerpuntOnLine (LOL), onlineleeromgeving van Zwaartepunt. Deze start 7 september 2023 en is op basis van individuele inschrijving, klik hier voor uitgebreide
informatie en het voorlopig overzicht

Opleiding tot Ergocoach Zorg Praktijk:  6 praktijkdagen, zonder online, wordt in-company aangeboden. Vraag informatie aan via contactformulier.

Aparte modules Online met 1 praktijkdag  
De volgende 4 afzonderlijke blokken kunnen ook gevolgd worden online en/of met praktijkdeel:
A. 1)Benaderen en begeleiden & 2)Ergonomie; online en 2 dagdelen praktijk
B. 3)Begeleiden, Verplaatsen en Tillen; online en 2 dagdelen praktijk
C. 4)Analyse en 5)Casus gericht werken; online en 2 dagdelen praktijk
D. 6)Basiscommunicatie en coaching Houding, beweging en Interactie; online en
        2 dagdelen praktijk.

Vraag informatie aan via contactformulier.


Accreditatie

De opleiding tot Ergocoach Zorg Online en Praktijk is geaccrediteerd voor V&V (24 punten voor 4 praktijkdagen en 30 punten voor theorie in LeerpuntOnLine) en voor de paramedici ergotherapeuten en oefentherapeuten (42 punten). 

De module 1 Benaderen en Begeleiden is geaccrediteerd voor 6 punten en module 3 Begeleiden, Verplaatsen en Tillen voor 8 punten in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie, in totaal 14 punten voor 2 dagen.

Voorbeelden Thema's voor workshops en op maat trainingen ergocoaches
 • Motiverend coachen 
 • Delen van successen
 • Vraag gestuurde trainingen 
 • Didactiek & ADL (of ander thema) 
 • Haptonomisch begeleiden en benaderen 
 • Tilliftcertificering en toetsing, incl. toetsingsformulier
 • Verdieping haptonomie; houding en dynamisch bewegen, incl. document zelf evaluatie Houding en beweging Zorg
 • (Nieuwe)Transfertechnieken & hulpmiddelen op haptonomische basis 
 • Praktijkrichtlijnen en ergonomie in de praktijk 
 • Rol van de ergocoach 
 • Analyseren m.b.v. meetinstrumenten
 • Transferprotocol op maat 
 • Ergonomisch huishouden
 • Coachen en Inrichten beeldschermwerkplek, incl. document zelf evaluatie Houding en beweging kantoor 

3. Trainer Ergocoach (kunnen, weten en willen)

Neem contact  op met Zwaartepunt om de mogelijkheden  te bespreken. 
Wilt u meer weten? 
Vraag dan informatie aan via ons contactformulier.