Trainingen Medewerker Zorg

1. Basiscursus BVT
2. Cursus BVT op maat
3. Basiscursus BVT en transfertechnieken

Cursussen Begeleiden, Verplaatsen en Tillen Zorgmedewerker

1. Basiscursus BVT
In de Basiscursus BVT leert de deelnemer de basis om op een cliëntgerichte én ergonomisch verantwoorde wijze zorg te verlenen. Er wordt vooral praktisch gewerkt uitgaande van de haptonomische principes. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de dynamische houding en beweging. En het interactief werken met de cliënt!
De Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting Zorg worden duidelijk gemaakt door middel van praktische werkvormen. De basisbeweging staan/zitten en omrollen in bed wordt geoefend. De zelfevaluatie Houding en beweging wordt als vorm van zelfreflectie ingevuld.

Meer informatie over de cursus BVT?
Download brochure

2. Cursus BVT op maat
In de Cursus BVT op maat wordt bij voorkeur samen met de ergocoach van de afdeling verzorgd. Er wordt een analyse van de werkplek gemaakt door de ergocoach (of de docent van Zwaartepunt). Hierbij vullen de medewerkers van 1 werkplek de Vragenlijst Fysieke belasting in en worden knelpunten en acties in het plan van aanpak verwerkt door de ergocoach. De specifieke verplaats- en tiltechnieken en adviezen, gericht op de cliënten van de afdeling, worden geoefend en waar nodig besproken. Hier bij wordt steeds teruggepakt op de basis die gelegd is tijdens de basiscursus BVT. De zelfevaluatie Houding en beweging wordt opnieuw ingevuld.

Meer informatie over de cursus BVT op maat?
Download brochure

3. Basiscursus BVT en transfertechnieken
De Basiscursus BVT en transfertechnieken bestaat uit een dagdeel basiscursus BVT en een 2e dagdeel met de transfertechnieken en handelingen die de deelnemers willen oefenen.

Meer informatie over de Basiscursus BVT en transfertechnieken?
Download brochure

In bovenstaande informatiefolders vindt u de accreditatiepunten per beroepsgroep omschreven.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die Zwaartepunt te bieden heeft?
Vraag dan informatie aan via ons contactformulier of neem telefonisch contact met ons op via +31 (0)497 - 55 03 54.