Trainingen Ergocoach Zorg

1. Opleiding tot Ergocoach zorg Online en Praktijk
2. Opleiding Trainer Ergocoach Zorg
3. Thema's voor workshops opgeleide Ergocoaches Zorg

1. Opleiding Ergocoach Zorg Online en Praktijk (kunnen, weten en willen)

Tijdens de opleiding Ergocoach Zorg Online en Praktijk of doorlopen van de aparte modulen worden de kennis en vaardigheden aangereikt om teams op de werkplek te kunnen coachen in een ergonomische én haptonomische manier van werken. Hierbij wordt de cliënt optimaal betrokken en geactiveerd. Ook is er veel aandacht voor analyse, plan van aanpak, implementatie en borging van aanpak fysieke belasting binnen de organisatie.  

Modulen Ergocoach Zorg:
 1. Benaderen en Begeleiden
 2. Ergonomie
 3. Verplaats- en Tiltechnieken
 4. Analyseren
 5. Casus gericht werken
 6. Basis Communicatie en Coachen Houding, Beweging en Interactie
Middels opdrachten leert de deelnemer de verworven inzichten en vaardigheden over te brengen aan anderen en deze vervolgens te coachen. Theorie wordt praktisch toegepast en vertaald naar de eigen werkplek. Op einde van de opleiding is de Analyse fysieke belasting en het Plan van aanpak van een werkplek klaar, "inspectie proof"!

Opleiding Ergocoach Zorg Online en Praktijk : 4 praktijkdagen en theorie/opdrachten in LeerpuntOnLine (LOL), de online leeromgeving van Zwaartepunt. 
Deze opleiding start in het voorjaar van 2025 en is op basis van individuele inschrijving. De opleiding wordt ook in-company aangeboden. 

Meer informatie over de opleiding Ergocoach Zorg Online en Praktijk?
De startdatum van de eerstvolgende opleiding in 2025 is op 25 februari as.!

Aparte modulen: 
De volgende 4  blokken bestaande uit de modulen van de Ergocoach opleiding Zorg, kunnen ook separaat gevolgd worden. Hierbij worden de theorie en opdrachten in Leerpunt OnLine (LOL) doorlopen. Het geleerde wordt praktisch toegepast tijdens de praktijk dag:
A. 1) Benaderen en begeleiden & 2) Ergonomie; online en 1 dag praktijk
B. 3) Begeleiden, Verplaatsen en Tillen; online en 1 dag praktijk
C. 4) Analyse en 5) Casus gericht werken; online en 1 dag praktijk
D. 6) Basiscommunicatie en coaching Houding, beweging en Interactie; online en
        1 dag praktijk.

Accreditatie modulen en Opleiding Ergocoach Zorg
De opleiding Ergocoach Zorg Online en Praktijk is geaccrediteerd voor verpleegkundigen en verzorgenden (V&V) en voor fysiotherapeuten 24 punten voor 4 praktijkdagen en 30 punten voor theorie in LeerpuntOnLine (= 54 punten in totaal) en voor paramedici (ADAP) ergotherapeuten en oefentherapeuten (42 punten).

2. Opleiding Trainer Ergocoach Zorg (kunnen, weten en willen)

Meer informatie over de opleiding Trainer Ergocoach Zorg?
Neem contact met ons op

3. Thema

Voorbeelden van Thema's voor workshops opgeleide ergocoaches Zorg:
 1. Module(n) opleiding ergocoach Zorg
 2. Vraag gestuurde trainingen
 3. Delen van successen
 4. Didactiek
 5. Begeleiden, verplaatsen en tillen tijdens de dagelijkse zorgactiviteiten
 6. Tilliftcertificering en toetsing van medewerker, incl. toetsingsformulier
 7. Verdieping haptonomie; houding en dynamisch bewegen, incl. document Zelf evaluatie Houding en beweging Zorg
 8. Transfertechnieken & hulpmiddelen op haptonomische basis en op maat
 9. Rol van de ergocoach
 10. Analyseren Fysieke belasting m.b.v. meetinstrumenten Zorg
 11. Transferprotocol op maat
 12. Ergonomisch huishouden
 13. Coachen en Inrichten beeldschermwerkplek, incl. document zelf evaluatie Houding en beweging kantoor 
Wilt u meer weten over de mogelijkheden die Zwaartepunt te bieden heeft?
Vraag dan informatie aan via ons contactformulier of neem telefonisch contact met ons op via +31 (0)497 - 55 03 54.