Trainingen Medewerker en Ergocoach Ondersteunende Diensten

1. Opleiding Ergocoach Ondersteunende Diensten 
2. Opleiding Ergocoach Huishoudelijke Zorg
3. Thema's voor workshops opgeleide ergocoaches

1. Opleiding Ergocoach Ondersteunende Diensten (kunnen, weten en willen)

In de 4,5-daagse opleiding Ergocoach Ondersteunende Diensten worden de kennis en vaardigheden aangereikt om teams op de werkplek te kunnen coachen in een ergonomisch verantwoorde manier van werken. Ook is er veel aandacht voor analyse, plan van aanpak, implementatie en borging van aanpak fysieke belasting binnen de organisatie.

Middels opdrachten leert de deelnemer de verworven inzichten en vaardigheden over te brengen aan anderen en deze vervolgens te coachen. Theorie wordt praktisch toegepast en vertaald naar de eigen werkplek. Op einde van de opleiding is de Analyse fysieke belasting en het Plan van aanpak van een werkplek klaar, "inspectie proof"!

Modulen opleiding Ergocoach
 1. Ergonomie
 2. Analyse Fysieke Belasting
 3. Casus gericht werken
 4. Basiscommunicatie en coaching Houding en Beweging
Meer informatie over de Opleiding Ergocoach Ondersteunende Diensten?
Download brochure

2. Opleiding Ergocoach Huishoudelijke Zorg

De 4,5-daagse opleiding Ergocoach Huishoudelijke Zorg is voornamelijk gericht op de niet-cliĆ«ntgerichte aspecten van fysieke belasting en biedt de nodige kennis en vaardigheden om medewerkers op de werkplek te begeleiden naar een werkwijze die ergonomisch verantwoord is. De ergocoach heeft het vermogen om de aanpak van fysieke belasting te analyseren en actief mee te denken over hoe dit het beste aangepakt kan worden.
De deelnemers ontvangen diverse werkopdrachten per module, die zij dienen voor te bereiden en soms uit te voeren. Hierbij doen alle deelnemers ervaring op in het coachen.
De theoretische kennis wordt in de praktijk gebracht en toegepast op de eigen werkplek. Aan het einde van de opleiding is de Analyse fysieke belasting en het Plan van aanpak van een werkplek klaar en voldoet het aan de eisen voor inspectie.

Modulen opleiding Ergocoach
 1. Ergonomie/ Houding en beweging
 2. Analyse Fysieke Belasting
 3. Casus gericht werken
 4. Basiscommunicatie en coaching Houding en Beweging
Meer informatie over de Opleiding Ergocoach Huishoudelijke Zorg?

3. Thema

Voorbeelden van Thema's voor opgeleide ergocoaches:
 1. Module(n) opleiding ergocoach OD
 2. Vraag gestuurde trainingen
 3. Coachen op de werkplek
 4. Didactiek
 5. Rol van de ergocoach
 6. Analyseren m.b.v. meetinstrumenten Fysieke belasting Ondersteunende Diensten
 7. Ergonomisch huishouden 
Wilt u meer weten over de mogelijkheden die Zwaartepunt te bieden heeft?
Vraag dan informatie aan via ons contactformulier of neem telefonisch contact met ons op via +31 (0)497 - 55 03 54.