Ondersteunende Diensten en Ergocoach

1. Medewerker ondersteunende diensten
2. Opleiding tot ergocoach ondersteunende diensten 
3. Medewerker Huishoudelijke Zorg
4. Ergocoach Huishoudelijke ondersteuner

1. Medewerker Ondersteunende Diensten

Cursussen Fysieke belasting (kunnen en weten)

In deze Basiscursus preventie fysieke belasting leert de deelnemer om op ergonomisch verantwoorde wijze te werken. De Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting voor de Ondersteunende Diensten zijn hierbij de rode draad. Het oefenen van een actieve houding en dynamisch bewegen zijn een belangrijk onderdeel van de cursus.

De Praktijkrichtlijnen OD worden duidelijk gemaakt door middel van praktische werkvormen. De zelfevaluatie Houding en beweging wordt als vorm van zelfreflectie ingevuld.

In de Cursus preventie fysieke belasting op maat  wordt bij voorkeur samen met de ergocoach OD verzorgd. Er wordt een analyse van de werkplek gemaakt door de ergocoach (of de docent van Zwaartepunt). Hierbij vullen de medewerkers van 1 werkplek de Vragenlijst Fysieke belasting in en worden knelpunten en acties in het plan van aanpak verwerkt door de ergocoach. De specifieke handelingen worden geoefend en waar nodig besproken. Hier bij wordt steeds teruggepakt op de basis die gelegd is tijdens de basiscursus. De zelfevaluatie Houding en beweging wordt opnieuw ingevuld.

2. Opleiding tot Ergocoach Ondersteunende Diensten (kunnen, weten en willen)

In de 4,5-daagse opleiding tot Ergocoach worden de kennis en vaardigheden aangereikt om teams op de werkplek te kunnen coachen in een ergonomisch verantwoorde manier van werken.

Modulen
 1. Ergonomie
 2. Analyse Fysieke Belasting
 3. Casus gericht werken
 4. Basiscommunicatie en coaching
Middels opdrachten leert de deelnemer de verworven inzichten en vaardigheden over te brengen aan anderen en te coachen. De competenties van de opleiding komt grotendeels overeen met het ergocoach paspoort van Gezond en Zeker.
Informatie opleiding ergocoach OD

Thema's
 • Motiverend coachen 
 • Vraag gestuurde trainingen 
 • Didactiek & ADL (of ander thema) 
 • Praktijkrichtlijnen en ergonomie in de praktijk 
 • Rol van de ergocoach 
 • Analyseren mbv meetinstrumenten, 
 • Ergonomisch huishouden 

3. Medewerker Huishoudelijke Zorg

In deze Basiscursus ergonomisch werken leert de deelnemer om op ergonomisch verantwoorde wijze te werken. De Praktijkregels Huishoudelijke zorg zijn hierbij de rode draad. Het oefenen van een actieve houding en dynamisch bewegen zijn een belangrijk onderdeel van de cursus.  

De Praktijkregels worden toegepast tijdens het oefenen van huishoudelijke activiteiten zoals
stofzuigen, strijken, bedden verschonen, schoonmaken, ramen lappen, etc.. De Zelfevaluatie Houding en beweging wordt als vorm van zelfreflectie ingevuld.

In de Cursus ergonomisch werken op maat wordt bij voorkeur samen met de ergocoach OD, of  ergocoach Huishoudelijke ondersteuning, verzorgd. Er wordt een analyse van de werkplek gemaakt door de ergocoach (of de docent van Zwaartepunt). Hierbij vullen de medewerkers van 1 werkplek de Vragenlijst Fysieke belasting in en worden knelpunten en acties in het plan van aanpak verwerkt door de ergocoach. De specifieke handelingen worden geoefend en waar nodig besproken. Hier bij wordt steeds teruggepakt op de basis die gelegd is tijdens de basiscursus. De zelfevaluatie Houding en beweging wordt opnieuw ingevuld.


4. Ergocoach Huishoudelijke Ondersteuner

Vraag nadere informatie aan over de opleiding!
Wilt u meer weten? 
Vraag dan informatie aan via ons contactformulier.