Ondersteunende Diensten

1. Medewerker ondersteunende diensten
2. Opleiding tot ergocoach ondersteunende diensten 

1. Medewerker Ondersteunende Diensten

Cursussen Fysieke belasting (kunnen en weten)
In deze cursussen leert de deelnemer om op ergonomisch verantwoorde wijze te werken. De Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting voor de Ondersteunende Diensten zijn hierbij de rode draad. Het oefenen van een actieve houding en dynamisch bewegen zijn een belangrijk onderdeel van de cursus.

In de cursus op maat wordt een praktische aanpak van gesignaleerde problemen aangeboden en gezamenlijk met de deelnemers naar de meest optimale oplossing toegewerkt.

In de vervolgcursus worden eerdere oplossingen geëvalueerd en nieuwe knelpunten geïnventariseerd. Door opfrissen en herhalen wordt de continuïteit van het werken aan een steeds veiliger werkomgeving gewaarborgd.

Aanbod
Basiscursus
Cursus op maat 
Vervolgcursus

Thema's 
 • Tillen, Sjouwen en Manoeuvreren 
 • Ergonomisch Huishouden 
 • Herinrichten van de Beeldschermwerkplek 
 • Vraag gestuurde cursussen 

2. Opleiding tot Ergocoach Ondersteunende Diensten (kunnen, weten en willen)

In de 4,5-daagse opleiding tot Ergocoach worden de kennis en vaardigheden aangereikt om teams op de werkplek te kunnen coachen in een ergonomisch verantwoorde manier van werken.

Modulen
 1. Ergonomie
 2. Analyse Fysieke Belasting
 3. Casus gericht werken
 4. Basiscommunicatie en coaching
Middels opdrachten leert de deelnemer de verworven inzichten en vaardigheden over te brengen aan anderen en te coachen. De competenties van de opleiding komt grotendeels overeen met het ergocoach paspoort van Gezond en Zeker.
Informatie opleiding ergocoach OD

Thema's
 • Motiverend coachen 
 • Vraag gestuurde trainingen 
 • Didactiek & ADL (of ander thema) 
 • Praktijkrichtlijnen en ergonomie in de praktijk 
 • Rol van de ergocoach 
 • Analyseren mbv meetinstrumenten, 
 • Ergonomisch huishouden 

Wilt u meer weten? 
Vraag dan informatie aan via ons contactformulier.