Zwaartepunt maakt gebruik van cookies. ik accepteer cookies

Welkom bij Zwaartepunt

Zwaartepunt biedt competentiegerichte scholingen en trainingen aan medewerkers binnen de zorg- en welzijnssector waarbij de kwaliteit in het contact centraal staat.

Wij werken op ergonomische & haptonomische basis, praktijkgericht en bij voorkeur vraaggestuurd. Zwaartepunt is gespecialiseerd in opleidingstrajecten op maat. 
Handen
We werken competentiegericht. Het competentiegericht werken van Zwaartepunt houdt in dat we werken aan vier deelgebieden van competenties.
  • We verschaffen kennis en inzicht zodat deelnemers weten wat de normen van tillen, duwen en trekken zijn, wat agressie inhoudt en waardoor het kan ontstaan. 

  • We trainen vaardigheden die ervoor zorgen dat de deelnemers kunnen begeleiden. verplaatsen en tillen op haptonomische basis 

  • We werken aan persoonlijke eigenschappen door middel van coaching zodat deelnemers zich bewust worden wie ze zijn en wat ze (anders) kunnen

  • We vragen aan deelnemers hoe zich willen ontwikkelen en wat zij willen leren om hun motivatie en het gemotiveerd blijven vast te houden. 
Het werken aan competenties vraagt om specifieke aandachtspunten per deelnemer. Binnen de training krijgen de deelnemers scholing op maat. Iedere deelnemer krijgt training of coaching in het voor haar/zijn te leren onderdeel met gebruik making van diverse werkvormen. Het leren vindt grotendeels plaats op basis van het laten ervaren.